Sửa chữa thay thế các chi tiết, dây chuyền máy móc cơ khí

Chúng tôi nhận sửa chữa thay thế các chi tiết, dây chuyền máy móc cơ khí.

Uy tín, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa.

Các bước thực hiện thi công các công trình công nghiệp:

-  Liên hệ, trao đổi thông tin cùng khách hàng.

-  Khảo sát thực tế.

-  Lên phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp tối ưu.

-  Thống nhất phương án cuối cùng, báo giá.

-  Ký hợp đồng.

-  Gia công (thời gian gia công tuỳ thuộc vào quy mô đơn hàng).

-  Thi công lắp đặt.

-  Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Trở lại